Welke toekomst stel jij je voor?

Op basis van het gedachtengoed van het Earth Charter kun je leerlingen meenemen naar een natuurgebied of park om deze buitenopdracht te doen. Hij bestaat uit twee delen:

  1. Bewustwording van zintuiglijke ervaring die vooraf gaat aan een oordeel.
  2. Je aandacht richten op een element van de natuur, en dat vervolgens met veel aandacht gaan tekenen.

Daarna wissel je de ervaringen uit.

Een uitgebreide instructie vind je hier 

Brief aan de toekomst