Welke toekomst stel jij je voor?

Leerlingen delen de ontwerpen en ontwikkelde toekomstbeelden die ze ontwikkeld hebben met ouders en maatschappelijke organisaties.

Brief aan de toekomst