Welke toekomst stel jij je voor?

Voor de toekomst van ons allemaal, mensen, dieren en planten, is het van groot belang dat wij mensen onze manier van leven veranderen. Op zoveel manier heeft onze manier van leven invloed op andere levensvormen, op de aarde, op het leefklimaat voor planten en dieren, op de poolkappen en de stromingen in de luchtlagen, dat we op heel veel manieren bij kunnen dragen aan het herstel van de natuurlijke systemen die het leven op aarde voor mensen mogelijk maken. Dat is goed nieuws!

De Verenigde Naties hebben daarom 17 wereldwijde belangrijke doelen uitgewerkt. En bij elk doel zijn nog preciezere kleinere doelen beschreven. De 17 Sustainable Development Goals heten ze internationaal, afgekort tot de SDG’s.

Opdracht: ga op onderzoek uit naar de SDG’s, en maak met je klas of groep een SDG-moodboard. Daarop hebben natuurlijk de SDG;s een plek, maar je legt ze ook uit. Je mag sommige die je belangrijker vindt voor de school of je medeleerlingen ook groter maken. Zoek er plaatjes bij die zorgen dat mensen zich er wat bij voor kunnen stellen.

Brief aan de toekomst