Welke toekomst stel jij je voor?

Je voorstellen hoe de toekomst er uit ziet is best lastig. In deze inleefoefening gaan we naar buiten en worden ons bewust van de generaties die voor ons bepalend zijn geweest. Hun keuzes hebben ons mogelijkheden en moeilijkheden gegeven.

We doen samen een inleefoefening. Dat kan op school, maar ook op een plaats in de natuur of een plek met een rijke geschiedenis. Ter inspiratie kun je vast eens kijken naar deze video van Roman Krznaric.

Voor deze oefening kun je ook Jan van de Venis uitnodigen, die de oefening gemaakt heeft. Hij is Waarnemend ombudspersoon voor toekomstige generaties en kan laten zien hoe je ook de rechten van de natuur en van nu nog ongeboren generaties een plek kunt geven in je afwegingen.

Brief aan de toekomst