Welke toekomst stel jij je voor?

Als je op bedrijfsbezoek gaat of een gast in de klas krijgt kun je aan de slag met deze opdracht, waarin je onderzoekt hoe deze organisatie te maken heeft met de verandering van ‘linair’ denken en werken naar ‘circulair’ denken en werken.

De uitdaging is vervolgens om op zoek te gaan naar een restafval-product waar je een waardevolle bestemming voor zoekt. Of naar een manier om beter om te gaan met schaarse en waardevolle materialen die nodig zijn voor dit bedrijf.

O ja, denk daarbij natuurlijk ook aan de andere R-ren:

  1. Refuse – bepaalde stoffen niet binnen laten komen, dan hoef je ze ook niet weg te gooien.
  2. Reduce – kan het ook met minder? Soms worden stoffen nog gebruikt terwijl het niet meer echt nodig is, maar men vergeten is waarom het er in zit.
  3. Rethink – kunnen we processen anders inrichten, zodat er minder hulpstoffen nodig zijn?
  4. Reuse – kunnen we materialen misschien hergebruiken?
  5. Repair – kopen we apparaten etc die ook gerepareerd kunnen worden in plaats van vervangen?
  6. Refurbish – kunnen we gebruikte materialen of apparaten kopen, of onze apparaten na gebruik doorverkopen?
  7. Recycle – Kunnen we afval gebruiken als grondstof voor de productie van nieuwe producten?
  8. Recover – kunnen we energie opwekken bij de verwerking van dit afval?

Zie voor meer uitleg ook: Nudge 

Brief aan de toekomst